Hero

Cliëntenraad

×

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt al onze cliënten. Zo worden de belangen van alle cliënten aan wie wij zorg verlenen gehoord. De cliëntenraad is een belangrijke schakel tussen de cliënten en Thuiszorg Zusters. We willen de wensen van onze cliënten duidelijk laten doorklinken in het beleid van Thuiszorg Zusters. Het is daarom belangrijk dat de raad weet wat u van de zorg vindt. Alleen dan is het mogelijk het belang van onze cliënten goed te behartigen. De cliëntenraad probeert dus zoveel mogelijk in contact te komen met de cliënten van Thuiszorg Zusters.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit maximaal tien leden. Ze hebben affiniteit met zorg en sommige leden hebben ervaring met zorg . Ze vergaderen twee keer per jaar. De raad komt vooralsnog vier keer per jaar met elkaar samen, twee keer voorafgaande het overleg met de directie van Thuiszorg Zusters. Een ruimte en lunch voor deze bijeenkomsten worden door Thuiszorg Zusters gefaciliteerd. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering met de ondernemingsraad. Verder houdt een aantal cliëntenraden in Gelderland onderling contact.

Wat doet de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad praat, vanuit de ervaring van familie, mantelzorgers en cliënten, mee over verschillende (beleid)zaken. Ook adviseert de raad over het beleid, de begroting en de jaarrekening, maar ook over zaken als voeding, veiligheid en hygiëne en cliëntenzorg. Om goed te kunnen adviseren, praat de cliëntenraad met cliënten, familie en mantelzorgers, belangenverenigingen, patiëntenorganisaties, ouderenorganisaties en met de bestuurders zelf. De leden van de raad zijn niet in dienst van Thuiszorg Zusters, maar zijn volledig onafhankelijk. Ze vertegenwoordigen iedereen die te maken krijgt met Thuiszorg Zusters.

Uw mening telt!

Want alleen wanneer de cliëntenraad weet wat er onder cliënten speelt, kan zij de belangen behartigen. Heeft u opmerkingen, wensen of wilt u meedenken? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad. 

clientenraad@thuiszorgzusters.nl

Persoonlijke aandacht

Persoonlijk

Uw wensen zijn belangrijk

24/7 bereikbaar

24/7

Wij zijn altijd bereikbaar

Zorg op maat

Zorg op maat

Altijd de juiste zorg

Innovatieve technologie

Innovatie

Langer veilig thuis wonen

Thuiszorg Zusters

Wij zijn actief in

Kaart Thuiszorg Zusters

Thuiszorg Zusters

Samenwerkingen

Logo Mediq
Logo Radboud UMC
Logo Opella
Logo ZinZia Zorggroep
Logo Siza
Logo nCare
Logo Nederlandse Brandwonden Stichting
Logo Sint Maartenskliniek
Logo CWZ
Logo DeZorginkopers
Logo ONS
Logo Medipoint